ติดต่อเรา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

Department of Educational Foundations and Development


ชั้นอ 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4229

0-5322-1283, 0-5394-4251

defd.edu@gmail.com