ติดต่อเรา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
Department of Educational Foundations and Development
ชั้นอ 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5394-4229
0-5322-1283, 0-5394-4251
defd.edu@gmail.com