ติดต่อเรา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
Department of Educational Foundations and Development
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4229
โทรสาร : 0-5322-1283, 0-5394-4251
อีเมล : defd.edu@gmail.com