ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 135 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 6 ท่าน นำโดยหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่