สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Central University of Technology, Free State (CUT) ประเทศแอฟริกาใต้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 175 คน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Central University of Technology, Free State (CUT) ประเทศแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี ให้การต้อนรับ Prof.Gregg Alexander อาจารย์จาก Department of Post Graduate Studies in Education พร้อมด้วย Dr.Lukanda Kalobo อาจารย์จาก Department of Mathematics, Science and Technology Education, Faculty of Humanities, Central University of Technology, Free State (CUT) ประเทศแอฟริกาใต้ ในโอกาสมาเยี่ยมคารวะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี และ หารือความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) และเจรจาความร่วมมือที่คาดว่าจะให้มีในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่