สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 266 คน
สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ในประเด็น บทบาทของการวิจัย วัดผลและประเมินผลทางการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ได้ส่งการแสดงของนักศึกษาภายใต้ชื่อ "5 ทศวรรษคู่ความดี 55 ปี ศักดิ์ศรี มช." ร่วมในงานอีกด้วย