ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ ที่ได้รับรางวัล EDU:CMU outstanding Teacher Award 2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 238 คน
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ ที่ได้รับรางวัล EDU:CMU outstanding Teacher Award 2022

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล

EDU:CMU outstanding Teacher Award 2022

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565