ขอแสดงความยินดีกับ เลขานุการภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote สายปฏิบัติการ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 292 คน
ขอแสดงความยินดีกับ เลขานุการภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote สายปฏิบัติการ ประจำปี 2565

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

นางขวัญเรือน มะดอรอ เลขานุการภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
Popular Vote สายปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ด้านบริการที่ประทับใจของเพื่อนร่วมงาน

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565