นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ ได้รับรางวัลนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 270 คน
นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ ได้รับรางวัลนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศิริบุตร มุสิกะโปดก
รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210428 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มช.

นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566