สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา รับสมัครนักศึกษาปโท รอบที่ 2 ปีการศึกษา2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 303 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา รับสมัครนักศึกษาปโท รอบที่ 2 ปีการศึกษา2566

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ "ระดับปริญญาโท" ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.edu.cmu.ac.th/news/4255-pomk838210eibk13wukv
และสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php