สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 246 คน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา และ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี