สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 162 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
---------------------
ระดับปริญญาโท จำนวน 15 คน
---------------------
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต :
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2567
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :
วันที่ 21 มกราคม 2567
---------------------
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php