สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 284 คน
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
---------------------
ระดับปริญญาโท รวมจำนวน 19 คน
- วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา จำนวน 10 คน
- วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 9 คน
---------------------
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต :
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2567
---------------------
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php