สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาให้การต้อนรับนักวิชาการอาคันตุกะจาก University of Minnesota.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 127 คน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาให้การต้อนรับนักวิชาการอาคันตุกะจาก University of Minnesota.

แนะนำนักวิชาการอาคันตุกะ จาก University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา

Dr. Meixi NG

สังกัด : Assistant Professor of Comparative and International Development Education,

The Department of Organizational Leadership, Policy, and Development, College of Education and Human Resource,

University of Minnesota

โดยมีวัตถุประสงค์ของการมาเยือน :

1. เพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้อ “Redesigning Schools with Family Story Walks in Three Indigenous Contexts”

2. เพื่อบรรยาย/สัมมนาทางวิชาการ เช่น การวิจัยที่อิงถิ่นฐาน (Land-based methodologies) วิทยาศาสตร์การเรียนรู้, การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา ความรู้และการศึกษาของชนพื้นเมือง, ครุศึกษาเพื่อการเสริมพลังกับชุมชน

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่1-30 เมษายน 2567

แหล่งทุน : National Academy of Education/Spencer Foundation

อาจารย์ผู้ดูแล : ผศ.ดร.นันท์นภัส แสงฮอง

สาขาวิชาที่รับผิดชอบดูแล : สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา