สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ธันวาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 316 คน
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน จำนวน 10 คน นำโดย Mr.Karma Tshering, Director General, Department of School Education(DSE), Ministry of Education เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในประเทศภูฏาน ต่อไป ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่