มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 259 คน
มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์ของภาควิชา ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563