มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ คุณพ่อสมบูรณ์ เสมหิรัญ บิดาของนางนุชนาถ ศุภกิจธนากร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มกราคม 2563
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 574 คน
มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ คุณพ่อสมบูรณ์ เสมหิรัญ บิดาของนางนุชนาถ ศุภกิจธนากร
วันที่ 24 มกราคม 2563

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา มอบหมายให้ 

นางขวัญเรือน มะดอรอ และ นางสาววราภัสร์ บุญมาก 
เป็นตัวแทนของภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัยแด่ คุณพ่อสมบูรณ์ เสมหิรัญ บิดาของนางนุชนาถ ศุภกิจธนากร สังกัดหน่วยธุรการและสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 

ณ วัดสันป่าข่อย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่