หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 270 คน
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่