ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ในโอกาสมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 362 คน
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์  ในโอกาสมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ในโอกาสมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง

[ผู้ช่วยศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป