อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ สนับสนุนงบประมาณแก่ภาควิชาฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 452 คน
อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ สนับสนุนงบประมาณแก่ภาควิชาฯ

วันที่ 6 มกราคม 2566
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนและบริหารจัดการแก่ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการติดพนันออนไลน์"
จำนวน 3,000 บาท
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้