สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต้อนรับอาจารย์ใหม่ อ.ดร.คะเณยะ อ่อนนาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 188 คน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต้อนรับอาจารย์ใหม่ อ.ดร.คะเณยะ อ่อนนาง

วันที่ 3 มกราคม 2567 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ต้อนรับอาจารย์ท่านใหม่ อาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสู่ครอบครัวภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา