พิธีทำบุญเปิดห้องสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และห้องเติมพลังใจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 150 คน
พิธีทำบุญเปิดห้องสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และห้องเติมพลังใจ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเปิดห้องสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเปิดใช้ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และห้องเติมพลังใจ ซึ่งเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาแบบ Face to face แก่นักศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง 4501 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่